Arvonnan säännöt

Järjestäjä

Järjestäjänä toimii Primehotels Oy (jäljempänä ”Järjestäjä”), Furuborginkatu 3, 00980 Helsinki. Y-tunnus: 1801261-6. Primehotelsin alle kuuluvat seuraavat hotellit: Hotel Katajanokka, Hotel Rantapuisto, Hotel Sveitsi, Hotel Oscar, Spahotel Casino, Hotel Mestari ja Hotel AX sekä hotellien ravintolat.

Arvonta ei ole Facebookin, Instagramin eikä kolmansien osapuolien sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua kyseisessä arvontapostauksessa ilmoitetulla tavalla. Osallistumisaika on ilmoitettu arvontapostauksessa. Osallistumisajan jälkeen tulleita osallistumisia ei hyväksytä.

Arvontaan voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt, lukuun ottamatta Primehotelsin työntekijät tai arvonnan järjestelyiden kanssa tekemisissä olleet henkilöt.

Arvontaan osallistuminen on ilmaista eikä se edellytä tuotteen tai palvelun ostamista tai markkinointiluvan antamista ellei arvontapostauksessa toisin mainita. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

Voittajalle ilmoitetaan arvonnan päättymistä seuraavana arkipäivänä ellei toisin ilmoiteta. Voittajaan ollaan yhdessä yksityisviestillä tai muulla arvontapostauksessa ilmoitetulla tavalla. Jos voittajaa ei tavoiteta kolmen arkipäivän kuluessa, Järjestäjä arpoo uuden voittajan. Tällöin ensimmäinen voittaja menettää oikeutensa palkintoon ilman korvausta. Uutta voittajaa koskevat samat säännöt kuin alkuperäistä voittajaakin.

Palkinto

Arvonnan palkinto ilmoitetaan arvontapostauksessa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi eikä sitä voi vaihtaa.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu rajoittuu arvottavan palkinnon määrään tai arvoon. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista menetyksistä tai vahingoista, joiden voidaan sanoa aiheutuneet arvontaan osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä häiriöstä koskien kilpailuun osallistumista.

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron arvontapostauksessa ilmoitetuista palkinnoista.

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käyttää arvonnassa annettuja tietoja vain voittajan arvontaan ja palkinnon perille toimittamiseen. Osallitumalla arvontaan osallistuja myöntää Järjeställe luvan julkaista voittajan etu- ja sukunimen arvontaan liittyvässä tiedotuksessa. Tietoja säilytetään kohtuullinen aika arvonnan päättymisen jälkeen.

Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.