Laskutusehdot

Yleiset laskutusehdot

Yleiset laskutusehdot koskevat Primehotels Oy:n 1801261-6 laskutuspolitiikkaa sekä laskutuskäytäntöjä. Primehotels lähettää jälkilaskuja sellaisissa tapauksissa, joissa laskutettavan yrityksen laskutusehdot ja luottotiedot täyttävät Primehotelsin asettamien laskutusehtojen mukaisesti. Primehotels ei pääsääntöisesti lähetä jälkilaskuja tapahtumista tai hotelliyöpymisistä.

Laskutuslupa voidaan myöntää suomalaiselle, vakavaraiselle yhtiölle, koululle, kunnalle tai valtion virastolle. Kotimaisille yritysasiakkaille voidaan myöntää laskutuslupa, mikäli kyseessä on vakavarainen yritys. Primehotels ei pääsääntöisesti jälkilaskuta liittoja, säätiöitä eikä yhdistyksiä. Jos kyseessä on kuitenkin suuri, vakavarainen tai valtio-omisteinen organisaatio, voidaan poikkeuksellisesti laskutuslupa myöntää.

Yksityishenkilöitä, toiminimiä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, avoimia yhtiöitä tai kommandiittiyhtiötä ei jälkilaskuteta.

Erillisellä sopimuksella ja maksujärjestelyillä voidaan laskuttaa kotimaisia tai ulkomaisia matkanjärjestäjiä tai matkatoimistoja. Ulkomaisille yritysasiakkaille voidaan myöntää laskutuslupa poikkeustapauksissa, jos kyseessä on suuri, vakavarainen yritys.

 

Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa varauksista, joiden maksutavaksi on sovittu jälkilaskutus. Asiakkaan edustajan on vaadittaessa todistettava, että hänellä on oikeus ostaa tuotteita asiakkaan laskuun.

 

Laskutustapa

Kaikki Primehotelsin laskut lähetään pääsääntöisesti verkkolaskuina. Mikäli verkkolaskutus ei ole mahdollista, laskut lähetetään sähköpostilaskuina. Jokaiseen laskuun lisätään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä.

 

Laskutettavat varaukset

Laskutettavista varauksista tulee sopia aina etukäteen. Ainoastaan suoraan hotellin, hotellin verkkosivujen tai myyntipalvelun sekä GDS-kanavien kautta tehtyjä varauksia voidaan jälkilaskuttaa. Laskutuksesta tulee sopia varauskohtaisesti myyjän tai sopimuksen tekijän kanssa ennakkoon, myös silloin kun kyseessä on GDS-kanavan kautta tehty varaus. Mikäli laskutuksesta ei ole sovittu myyjän tai sopimuksen tekijän kanssa etukäteen, varaus tulee maksaa paikan päällä käteisellä saapuessa tai luottokortilla. Jälkilaskutettavan laskun summan tulee olla vähintään 120 € (sisältää laskutuslisän 20 €). Mikäli laskun loppusumma on vähemmän kuin 120 €, laskua ei lähetetä. Varaus tulee tällöin maksaa paikan päällä käteisellä tai luottokortilla. Lähtökohtaisesti isommissa tilaisuuksissa veloitamme vähintään puolet tilaisuuden suunnitellusta arvosta ennakkoon.

 

Luottotietojen tarkistus

Tarkistamme laskutettavien asiakkaiden luottotiedot kulloinkin käytössä olevalta luottotietoyhtiöltä. Mikäli luottotietoja ei saada tai luottotietoja ei löydy (esimerkiksi yritykset, joiden ensimmäinen tilikausi ei ole vielä päättynyt), jälkilaskutus ei ole mahdollinen maksutapa. Tällöin on varaus maksettava paikan päällä joko käteisellä tai luottokortilla.

 

Maksuehto

Laskujen maksuehto on 14 vuorokautta. Tästä voidaan poiketa vuosisopimuksen perusteella. Yli 14 päivän maksuehdosta päättää taloushallinto. Suoritus on tehtävä laskulla olevalle myyjän tilille laskulla olevaa viitenumeroa käyttäen.

 

Laskutuslisä

20 € laskutuslisä veloitetaan aina, ellei yrityssopimuksessa ole toisin sovittu.

Primehotels pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja myös kesken sopimuskauden. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan Primehotelsin verkkosivuilla.

Lisätietoja: accounting@primehotels.fi

 

Laskutusluvan tarkistusta varten tarvittavat tiedot:

Laskutusosoite

Yrityksen virallinen nimi

Y-tunnus:

Laskutusosoite*:

(*katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka)

Sähköinen laskutusosoite (OVT-osoite):

Operaattori /Välittäjätunnus (jos OVT-tunnus):

Sähköinen laskutusosoite (sähköpostiosoite):

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: