Hotel Rantapuisto on nyt Sustainable Travel Finland -kohde

Kestävään ja vastuulliseen matkailuun panostaneelle Hotel Rantapuistolle on myönnetty Sustainable Travel Finland-merkki. Merkillä viestitään ekologisesti kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta. Hotel Rantapuisto osallistui Visit Finlandin järjestämään Sustainable Travel Finland-ohjelmaan, jossa matkailuliiketoiminnan vastuullisuutta ja kestävyyttä tarkastellaan liiketoiminnan ekologisen, taloudellisen, sosiokulttuurisen sekä eettisen vastuullisuuden kautta.

Hotel Rantapuisto tahtoo kehittää tulevaisuuden matkailua entistä kestävämmäksi. Vastuullista matkailutoimintaa kehitetään pitkäjänteisesti, ja se näkyy Rantapuistossa muun muassa vedenkulutuksen vähentämisessä, ruokahävikin pienentämisessä, ekologisesti kestävässä jätehuollossa ja vastuullisissa hankinnoissa. Hotel Rantapuistolle on myös myönnetty vuodesta 2019 lähtien kansainvälinen majoitus- ja matkailualan ympäristösertifikaatti Green Key. Voit lukea lisää Hotel Rantapuiston ympäristövastuullisuudesta täältä.

Mikä on Sustainable Travel Finland (STF)?

Sustainable Travel Finland (STF) – ohjelma tarjoaa lomakohteille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla ekologisesti kestävien toimenpiteiden tekeminen helpottuu. Ohjelman läpikäyneille, kriteerit täyttäneille kohteille myönnetään Sustainable Travel Finland-merkki.

Lomakohteet, jotka ovat saaneet STF-merkin, sitoutuvat kestävän matkailun periaatteisiin. Ohjelmassa kartoitetaan nykytilaa ja osallistutaan Sustainable Travel Finland-valmennukseen. Tämän jälkeen tehdään kestävän matkailun kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan kaikki lomakohteen toiminnot, joita STF-merkki tulee koskemaan. Kestävän matkailun periaatteista ja toimenpiteistä myös viestitään näkyvästi. Lisäksi STF-merkin saaneet kohteet sitoutuvat päivittämään säännöllisin väliajoin kestävän matkailun osaamisen sekä tekemään itsearvioinnin ja kehittämissuunnitelman. STF-merkki uusitaan säännöllisesti.