Spahotel Casino on nyt Sustainable Travel Finland -kohde

Spahotel Casinolle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki panostamisesta kestävään ja vastuulliseen matkailuun. Merkki kertoo pitkäjänteisestä ja arvokkaasta työstä kestävän matkailun hyväksi.

Spahotel Casino osallistui Visit Finlandin järjestämään Sustainable Travel Finland -kehitysohjelmaan, jossa matkailuliiketoiminnan vastuullisuutta ja kestävyyttä tarkastellaan liiketoiminnan ekologisen, taloudellisen, sosiokulttuurisen sekä eettisen vastuullisuuden kautta.

Spahotel Casino haluaa olla aktiivisesti mukana tekemässä tulevaisuuden matkailua entistä kestävämmäksi. Lomakeskuksen keskeinen sijainti aivan Saimaan kupeessa korostaa vastuullisten valintojen tärkeyttä ja tuo ne osaksi jokapäiväistä liiketoimintaa. Kestävää ja vastuullista matkailutoimintaa kehitetään systemaattisesti ja oman toiminnan auditointi kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmasta on Spahotel Casinolle tärkeä askel eteenpäin. Spahotel Casinolle on myönnetty myös vuodesta 2018 lähtien kansainvälinen majoitus- ja matkailualan ympäristösertifikaatti Green Key.

Lue lisää Spahotel Casinon vastuullisuudesta:

Tutustu »

 

Mikä on Sustainable Travel Finland-merkki?

Sustainable Travel Finland (STF) – ohjelma tarjoaa lomakohteille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla ekologisesti kestävien toimenpiteiden tekeminen helpottuu. Ohjelman läpikäyneille, kriteerit täyttäneille kohteille myönnetään Sustainable Travel Finland-merkki.

Lomakohteet, jotka ovat saaneet STF-merkin, sitoutuvat kestävän matkailun periaatteisiin. Ohjelmassa kartoitetaan nykytilaa ja osallistutaan Sustainable Travel Finland-valmennukseen. Tämän jälkeen tehdään kestävän matkailun kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan kaikki lomakohteen toiminnot, joita STF-merkki tulee koskemaan. Kestävän matkailun periaatteista ja toimenpiteistä myös viestitään näkyvästi. Lisäksi STF-merkin saaneet kohteet sitoutuvat päivittämään säännöllisin väliajoin kestävän matkailun osaamisen sekä tekemään itsearvioinnin ja kehittämissuunnitelman. STF-merkki uusitaan säännöllisesti.