Vastuullisuus Primehotelsilla

Prime Care on vastuullisuusohjelmamme, jonka ansiosta toteutamme sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun toimenpiteitä yrityksemme kaikilla rajapinnoillamme tehokkaasti, järjestelmällisesti ja yhdessä kehittyen. Vaikka jokainen hotellimme on uniikki, persoonallinen kokonaisuutensa, takaa Prime Care meille yhteiset pelisäännöt taloudelliselle, sosiaaliselle ja ympäristötietoiselle kestävyydelle.

 

Green Key -sertifiointi tukee ympäristövastuullista toimintaa

Green Key -sertifioinnin myötä sitoudumme läpinäkyvästi tärkeisiin ympäristötekoihin hotelleissamme ja rakentamaan kestävää matkailua.

Päivittäisiin ympäristötekoihin kuuluvat muun muassa

 • säästeliäs energian ja veden kulutus
 • jätteiden vähentäminen ja kierrätys
 • lähi-, kasvis- ja luomutuotteiden tarjoaminen
 • ympäristömerkittyjen pesu- ja puhdistusaineiden sekä paperien käyttö
 • asiakkaiden ekologisen liikkumisen ja luontomatkailun mahdollistaminen

Lisäksi Green Key -merkin saaneet kohteet pyrkivät kasvattamaan henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuutta.

Green Key -sertifioidut yritykset saavat käyttöönsä kansainvälisesti tunnetun Green Key -merkin sekä ohjelman tuen ympäristötyölleen ja siitä viestimiselle. Suomessa Green Key -merkkejä on myönnetty vuodesta 2015 alkaen ja kansainvälisesti vuodesta 1994 alkaen. Green Key -ympäristösertifioituja matkailutoimijoita on Suomessa nyt jo yli 90. Maailmanlaajuisesti Green Key toimii 58 eri maassa ja sertifikaatin on saanut yli 3 000 kohdetta.

 

Yhdessä kestävää toimintaa tekemässä

Työntekijäkokemus ja ihmisistä välittäminen on toimintamme keskiössä, jotta voimme tuottaa aitoa, sydämellistä ja välitöntä vieraanvaraisuutta paitsi vieraillemme myös työntekijöillemme. Näitä arvoja toteuttaen huolehdimme toisistamme ja vieraistamme.

Tiedämme, että taloudellisesti menestyvällä yrityksellä on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa sekä sitoutua pitkäjänteisesti vastuulliseen toimintaan henkilöstönsä, asiakkaidensa ja sidosryhmiensä kanssa. Kannattava toiminta luo työpaikkoja ja mahdollisuuksia liiketoiminnassa ja olemme sitoutuneita kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Hotellikohteemme ovat Green Key -sertifioituja ja sen myötä sitoutuneita rakentamaan kestävää matkailua ja kasvattamaan henkilöstömme ja vieraidemme ympäristötietoisuutta.

Yhteinen arvomaailma yhteistyökumppaniemme kanssa on meille tärkeää. Edellytämme valituilta yhteistyökumppaneiltamme yhteisesti jaettuja arvoja ja meille on tärkeää huomioida myös ympäristöä koskevat vastuut. Haluamme, että toimintamme on vastuullista yrityksen kaikilla tasoilla, sillä toimimalla vastuullisesti rikastutamme omalta osaltamme koko yhteiskuntaa ja sen kehitystä.

 

 

Vastuullisuus ajaa toimintaamme joka päivä

Jokainen hotellimme ja ravintolamme tekee vastuullisuustekoja päivittäin, esimerkiksi:

 • Hotel Rantapuistossa olemme mukana Itämeren suojelutyössä tukemalla John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri –hankkeita.
 • Hotel Oscarissa olemme tärkeä osa alueen yhteisöä työllistäjänä ja tuemme apua tarvitsevia mm. ruokalahjoituksin
 • Spahotel Casinossa tuemme Saimaan pienyrittäjiä ja menultamme löytyykin lähialueen karitsaa
 • Green Key –sertifioituina hotelleina vähennämme energian ja veden kulutusta, minimoimme jätettä ja kierrätämme, käytämme ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita. Pyrimme kasvattamaan henkilöstön sekä asiakkaiden ympäristötietoutta, kannustamme ekologiseen liikkumiseen sekä lähi- ja luontomatkailuun.

 

Aurinkopaneelipuisto Hotel Rantapuistossa

Esimerkkinä ympäristövastuullisuuden kehittämisestä Hotel Rantapuistossa käynnistyi syksyllä 2021 pilotointihanke, jonka tarkoituksena on pienentää hotellin hiilijalanjälkeä sekä tarkastella edellytyksiä, joilla aurinkosähköä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös muissa Primehotelsin kohteissa.

Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa voimme toimia vastuullisuuden suunnannäyttäjänä koko alalle. Pilotointi toteutetaan yhteistyössä Solarigo Systems Oy:n kanssa.

 • 190 aurinkopaneelia hotellin katolle asennettuna
 • Paneelien vuosituotantoarvio vastaa noin 40 kerrostaloyksiön kulutusta vuodessa (n. 60 MWh / vuosi)
 • Voimalan tuottaman sähkön hiilidioksidi vähenemä on vuositasolla n. 7500 kg.

 

Majoitu turvallisin mielin hotellissa

Vieraidemme ja henkilökuntamme hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Olemme ottaneet Prime Care -ohjelman mukaiset toimintatavat ja hygieniaohjeistukset käyttöön huolehtiaksemme vierailusi aikaisesta turvallisuudesta kaikissa Primehotelsin hotelli- ja ravintolatiloissa. Tutustu kuinka pidämme huolta puhtaan ja hygieenisen ympäristön lisäksi asiakkaidemme viihtyvyydestä:

Lue lisää »